Om de zorg bereikbaar, betaalbaar en duurzaam te houden, is de behoefte aan innovatie groter dan ooit. Ontwikkelingen gaan razendsnel, maar door het complexe zorglandschap is het succesvol lanceren en opschalen van een digitale zorginnovatie een ingewikkelde weg vol hobbels, kuilen én kansen. Op alle terreinen zijn mogelijkheden en hulp om innovaties te versnellen. Maar hoe navigeer je door dat landschap?

Sanofi presenteert drie debatten over de organisatie en financiering van eHealth en Integrated Care oplossingen. Elk debat behandelt één fase in het ontwikkelproces, achtereenvolgens de pilot-, implementatie- en opschalingsfase.
Doe mee aan deze interessante discussies met eHealth ontwikkelaars en experts uit het brede zorgveld.

Voor wie bedoeld

Het eHealth Debat is bedoeld voor ontwikkelaars, zorginnovators en iedereen met interesse in zorginnovatie binnen overheid, zorgprofessionals, ziekenhuis, zorgverzekeraar, artsen- en patiëntenorganisaties.

Organisatie eHealth Debat

De complexiteit van de regelgeving en processen van digitale zorginnovatie is aanleiding voor Sanofi om het eHealth Debat te organiseren. Door ontwikkelaars, investeerders en zorginnovators van alle betrokken partijen samen te brengen maken we informatie­uitwisseling en discussie mogelijk.

Programma eHealth Debat

Debat 1: KANSEN EN DREMPELS IN DE PILOTFASE
woensdag 16 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur

Over de financiering van start ups vanuit overheid en particuliere investeerders, de technologie, de toegang tot data en relevante testomgevingen.

Je hebt een eerste proof of concept voor de technologie en wil dit verder ontwikkelen. Hoe en waar regel je financiering? Welke subsidies zijn er? Hoe krijg je toegang tot data, testomgevingen en gebruikers? Welke stappen naar een eerste validatie zet je? We gaan hierover in debat met:

Ontwikkelaars

Prof. dr. Frank Snoek, Hoogleraar Medische Psychologie, Amsterdam UMC
Frank is initiatiefnemer van MyDiaMate, een web-based zelf-hulp app voor diabetes type 1 patiënten ter ondersteuning bij het bevorderen/bewaken van hun mentale gezondheid. De app is een door het Amsterdam UMC ontwikkelde applicatie op het Minddistrict platform met subsidie van het Diabetesfonds (“Beste Idee”).

Amber Witteman, Managing Director EPIWatch
Amber is ondernemer, autodidact en uitvinder van de EPIWatch, de next-generation auto-injector smart watch. De EPIWatch biedt 24/7 gepersonaliseerde monitoring op afstand en geeft toegang tot onmiddellijke zelfinjectie in noodsituaties, terwijl deze om de pols wordt gedragen.

Experts

Kasper Recourt, Senior Researcher National eHealth Living Lab
Als project coördinator van het Kansen voor West project binnen NeLL, werkt Kasper aan drie werkpakketten over (big) data en eHealth law, wetenschappelijke validatie en structurele financiering. De vraag naar en potentie van eHealth is enorm, maar we zien dat slechts een fractie van de eHealth innovaties ook écht de markt (en daarmee de zorg) bereikt. NeLL fungeert als een fieldlab, als een ‘docking station’ waar projecten en bedrijven zich op aan kunnen sluiten. Om gezamenlijk de roadmap naar de zorg/markt te definiëren en bottlenecks te identificeren. NeLL wil systematisch de belangrijkste bottlenecks voor innovatie wegnemen en zo de weg naar de markt faciliteren.

Douwe Jippes, Managing Partner Healthy.Capital
Douwe, founder van Healthy.Capital, investeert in Nederlandse start-ups en scale-ups in de gezondheidszorg. Hij gelooft dat digitale gezondheid een enorme wereldwijde impact zal hebben. Douwe deelt zijn visie op de business case voor de lange termijn.

Gespreksleider

Het eHealth Debat staat onder leiding van Bram van Leeuwen, Digital Innovation Lead voor Noord- Europa bij Sanofi.
In zijn functie als Digital Innovation Lead richt Bram zich op digital health, digital therapeutics en value based healthcare. Hij spreekt regelmatig over deze thema’s op congressen en symposia en het is zijn passie om partijen in de digitale zorginnovatie met elkaar te verbinden.

Kijk hier eHealth Debat 1 terug
Download hier de samenvatting van Debat 1

Debat 2: KANSEN EN DREMPELS IN DE IMPLEMENTATIEFASE
dinsdag 8 maart 2022 van 19.30 tot 21.00 uur

Over validatie, schaalbaarheid en bekostiging

Je hebt een eerste prototype voor de technologie van je innovatie en wil dit valideren in een relevante praktijkomgeving. Dan sta je voor uitdagingen rondom klinische validatie, toegang tot data, adoptie bij de gebruikers, bekostiging en privacy. Welke eisen stelt de zorgverlener aan data die verkregen wordt met de digitale innovatie. Welke oplossingen ziet het ziekenhuis om implementatie te versnellen? Wat is de visie van het ziekenhuisbestuur op de organisatie en financiering van zorginnovatie?

Onder leiding van gespreksleider Bram van Leeuwen gaan we hierover in debat met 2 ontwikkelaars, een zorgprofessional en een ziekenhuisbestuurder.

Ontwikkelaars

Arjen Huizinga, CEO MiGuide
MiGuide is in 2018 opgericht om met slimme technologie mensen met diabetes type 2 te helpen een betere leefstijl te krijgen, zodat mensen hun eigen regie kunnen nemen over hun gezondheid en er uiteindelijk minder medicatie nodig is. Samen met partners is de MiGuide app ontwikkeld voor patiënten en het MiGuide zorgportaal voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Kees de Ruig, Consultant Digitale Gezondheidszorg Orikami
Orikami ontwikkelt digitale biomarkers en vertaalt klinische tests naar de smartphone. Hierdoor kunnen patiënten thuis metingen doen waarvoor ze anders naar het ziekenhuis zouden moeten. De biomarkers die Orikami ontwikkelt zijn modulair; verschillende combinaties van biomarkers kunnen worden ingezet voor specifieke indicatiegebieden. Een voorbeeld is MS sherpa, waarbij biomarkers voor cognitie en mobiliteit zijn gecombineerd om symptomen van Multiple Sclerose in de thuissituatie te meten. Hierdoor kunnen patiënten samen met hun zorgverleners beter geïnformeerde beslissingen nemen over het te volgen zorgpad.

Experts

Niels Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde, hoofd onderzoek aan de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC en oprichter van het National eHealth Living Lab (NeLL)
eHealth is geen doel, maar een middel. Met de oprichting van NeLL, dat eHealthtoepassingen ontwikkelt in samenwerking met stakeholders binnen de zorg en technologie, proberen we met slimme onderzoeksmethoden de best mogelijke toepassingen te ontdekken, ontwikkelen en opschalen. Sinds 2021 is Niels hoofd van het Research Council Themagebied Prevention & Lifestyle bij het LUMC, dat multidisciplinair onderzoek doet naar de impact van een gezonde leefstijl en preventieve interventies. De meerwaarde van eHealth blijkt veelal in het op persoonlijke wijze bieden van inzicht en het veel directer begeleiden van mensen in de thuissituatie.

Fenna Heyning, directeur STZ ziekenhuizen
Fenna is sinds 2014 directeur van STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Zij heeft haar sporen verdiend als internist-hematoloog bij Haaglanden Medisch Centrum en Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar. Haar ambitie is om Michael Porters’ gedachtengoed ‘meer kwaliteit en minder verspilling’ te vertalen naar concrete en praktische verbeteringen in de ziekenhuiszorg. Zorginnovatie, zowel technologisch als sociaal, speelt daarbij een belangrijke rol bij. Haar focusonderwerp is organisatie van zorginnovatie en transformatie, met speciale aandacht voor implementatie.

Gespreksleider

Het eHealth Debat staat onder leiding van Bram van Leeuwen, Digital Innovation Lead voor Noord- Europa bij Sanofi.
In zijn functie als Digital Innovation Lead richt Bram zich op digital health, digital therapeutics en value based healthcare. Hij spreekt regelmatig over deze thema’s op congressen en symposia en het is zijn passie om partijen in de digitale zorginnovatie met elkaar te verbinden.

Kijk hier eHealth Debat 2 terug
Download hier de samenvatting van Debat 2

Debat 3: KANSEN EN DREMPELS IN DE OPSCHALINGSFASE
dinsdag 5 april 2022 van 19.30 tot 21.00 uur

Over het aanmerken van een innovatie als zinnige zorg en structurele vergoeding in de reguliere zorg.

Je hebt de technologie van je innovatie aangetoond in een relevante omgeving en wil het gebruik verder opschalen. Hoe krijg je je digitale oplossing aangemerkt als zinnige zorg, zodat het wordt vergoed door de zorgverzekeraar? Hoe zorg je dat je innovatie wordt geadopteerd bij organisaties en in werkprocessen? Hoe regel je de certificering en de aansluiting met elektronische patiëntendossiers (EPD, PGO)?

Onder leiding van gespreksleider Bram van Leeuwen gaan we hierover in debat met 2 ontwikkelaars, een zorgverzekeraar en het NeLL (National eHealth Living Lab, onder voorbehoud).

Aan tafel verwelkomen we:

Ontwikkelaars

Sebastiaan Blok, Directeur eHealth bij Cardiologie Centra Nederland (CCN) en promovendus bij Amsterdam UMC
Cardiologie Centra Nederland (CCN) biedt direct toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg. CCN loopt voorop in innovatie, zoals met het thuismeetprogramma HartWacht, een innovatief concept voor tweedelijns patiënten waarmee middels telemonitoring zorg wordt gepersonaliseerd en dicht bij de patiënt wordt gebracht.

Hans ter Brake, Directeur Quli
Quli is een burgerplatform en PGO dat participatie van burgers in hun persoonlijke zorgnetwerken ondersteunt. Quli helpt om mee te blijven doen, baas over eigen zorg en zorggegevens te zijn. Met Quli kunnen mensen hun behoeften en zorgvragen managen en delen en kunnen zorgverleners deze volgen en aanvullend hulp bieden. Patiënten en cliënten worden autonomer en maken beter gebruik van hun netwerk.

Experts

Leonie Thijssing, Adviseur Zorginnovatie Zilveren Kruis
Zilveren Kruis ziet digitale zorg als een belangrijk strategisch speerpunt, omdat de juiste inzet ervan meerwaarde oplevert voor haar verzekerden én een belangrijke bijdrage kan leveren aan de toekomstbestendigheid van onze zorg.Leonie jaagt vanuit haar rol bij Zilveren Kruis gericht de inzet van digitale zorg aan, zodat patiënten op steeds grotere schaal het gemak, de flexibiliteit en regie kunnen ervaren die digitale zorg biedt. Samen met een multidisciplinair team bepaalt zij op welke thema’s en innovaties ingezet moet worden en hoe opschaling daarvan met het veld het beste gerealiseerd wordt.

Jack van Gils, Directeur tBureau
Jack is implementatiedeskundige op het grensvlak van zorgprocessen en eHealth en programmamanager van complexe veranderingen. Met tBureau maakt hij door inzet van versnellers – een aanpak met beproefde interventies en een mensgerichte benadering – duurzame verandering sneller bereikbaar. tBureau werkt met name voor GGZ, de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg en ziekenhuizen.

Gespreksleider

Het eHealth Debat staat onder leiding van Bram van Leeuwen, Digital Innovation Lead voor Noord- Europa bij Sanofi.
In zijn functie als Digital Innovation Lead richt Bram zich op digital health, digital therapeutics en value based healthcare. Hij spreekt regelmatig over deze thema’s op congressen en symposia en het is zijn passie om partijen in de digitale zorginnovatie met elkaar te verbinden.

Kijk hier eHealth Debat 3 terug
Download hier de samenvatting van Debat 3

Het eHealth Debat is mogelijk gemaakt door Sanofi en het National eHealth Living Lab.